Formació

Espais de formació d'interès per a la biblioteca escolar:Programa Biblioteca escolar "puntedu" del Departament d'Ensenyament


Màster Biblioteca Escolar i promoció de la Lectura Virtual Posgrado en bibliotecas escolares, cultura escrita y sociedad en redEspai de Formació Biblioteca Can Butjosa 


Comentaris