Qui som?


El Grup Bibliomèdia és un àmbit de treball de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya format per persones dedicades a l’educació, que treballem per a l’establiment i consolidació de la biblioteca escolar en centres educatius d’infantil, primària i secundària perquè tenim el convenciment professional que la biblioteca escolar és imprescindible per a la formació dels nois i noies.

VOLEM
 1. Que el Departament d’Ensenyament mantingui, ampliï i consolidi el pla específic per a la creació, adequació i consolidació de les biblioteques escolars en els diferents centres educatius.
 2. Que la biblioteca escolar formi part del projecte educatiu del centre i que arribi a tota la comunitat educativa.
 3. Que la biblioteca escolar esdevingui una eina clau en l’actual manera d’ensenyar i aprendre. 
 4. Que cada claustre organitzi una Comissió de Biblioteca - TIC que doni suport a la tasca docent del professorat posant al seu abast programes, serveis i recursos; així com el suport necessari per a la seva utilització. 
 5. Que s’atengui l’alumnat per acompanyar-lo en la seva formació com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement, afavorint el desenvolupament de les seves competències informacional i lectora.
 6. Que s'avanci en que la formació de futurs docents incorpori la titulació de bibliotecari escolar i aquesta especialització s'integri a la plantilla dels centres.
 7. Que els professionals d’aquest àmbit disposin d'espais de relació, reflexió i intercanvi experiències.

PERQUÈ

 • Cal que l'alumnat assoleixi una bona competència informacional, essent eficient en la gestió de la informació.
 • Cal fomentar l’hàbit i el gust de llegir per tal d’adquirir coneixements i desenvolupar la imaginació, la creativitat i el gaudi.

QUÈ FEM?
 • Afavorir l’organització i difusió de diferents grups de treball a diversos territoris d'arreu de Catalunya.
 • Establir i mantenir contactes amb les administracions locals, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les Universitats per tal de dur a terme els nostres objectius.
 • Afavorir les trobades periòdiques entre persones que treballen en biblioteques  per promoure l’intercanvi d’experiències.
 • Col·laborar en l’organització de cursos, jornades de formació...
 • Utilitzar les xarxes socials com entorn de treball i de difusió.

Equip de coordinació: Rut Alba, Esther Carrascal, Sandra Díaz, Raquel Fernández, Cecília Lladó, M.Josep Martínez, Eva Morell, Anna Navarro, Carlos Ortíz, Foix Ortiz, Rosa Puigdomenech, Mònica Ricart.Contacta amb nosaltres: 
Si voleu rebre informació inscriviu-vos al formulari