Bibliomedia al Portal Innova

Bibliomedia és present al Portal Innova, en el marc del III Congreso de Redes de Innovación Educativa.
Aquest congrès, en el que hi participaran els diferents Moviments de Renovació Pedagògica de l'Estat Espanyol tindrà lloc al novembre del 2011.
Bibliomèdia, com a àmbit de treball de la Federació de MRP de Catalunya hi participarà aportant el document de treball sobre la Biblioteca escolar i la competència informacional, que s'està treballant i elaborant.
Hem considerat que la nostra participació en el Congrès, així com la presència de la nostra xarxa de treball al Portal virtual Innova, podria ser interessant per fer conèixer la nostra feina, aportar la nostra veu al debat global en l'àmbit de les biblioteques escolar, per donar-nos a conèixer i conèixer altres xarxes similars.
Des de l'equip de coordinació ja hem fet els passos per inscriure'ns al Congrès i per ser presents al web d'Innova.
Des d'aquí us convidem a participar a la xarxa de BBM a dins del Portal Innova com a membres de BBM que ja sou. Per fer-ho només cal que us inscriviu seguint aquestes instruccions:
  • Anar Portal Innova
  • Enregistrar-vos amb les vostres dades 
  • Buscar a redes, la xarxa de bibliomedia i allà surt un petit botó verd que permet inscriure's.


Comentaris