Les biblioteques escolars a Austràlia

Amb el títol de School libraries and teacher librarians in 21st century Australia, el Govern d'Austràlia ha presentat un extens informe sobre les biblioteques escolars i el professorat bibliotecari.
Val la pena fer-hi una mirada, especialment en aquells punts que més ens poden interessar. Conté 6 capítols, al primer hi ha una referència al procés d'elaboració de l'informe. Al capítol 2 tracta de les polítiques de govern referents a la biblioteca escolar i al professorat responsable. Al capítol 3 s'analitza el potencial de les biblioteques i del professorat responsable per contribuir en les millores dels resultat educatius, hi ha temes com la competència digital, la integració social, la obligatorietat del professorat bibliotecari... Al capítol 4 parla del docent bibliotecari. En aquest mateix capítol es fa menció de la funció de la biblioteca escolar i del rol del seu responsable. Al capítol 5 s'entra en l'estructura de suport a les biblioteques de les escoles i acaba amb les conclusions de l'informe al capítol 6.

Comentaris