Bibliomedia presenta el document "La biblioteca escolar i la Competència informacional"


Bibliomedia participa a la II Jornada de Biblioteques Escolars de les comarques de Lleida per presentar el document “La biblioteca escolar i la competència informacional”.

Aquest document és el resultat del treball realitzat durant el curs 2010-2011 amb l'objectiu d'esdevenir un document de treball i de referència per l'impuls de la competència informacional als centres educatius des de l'àmbit de la biblioteca.
L'objectiu de Bibliomèdia per aquests curs 2011-2012 és recollir experiències que ens ajudin a fer visible les accions realitzades des de la biblioteca escolar en relació a la Competència informacional.

Si voleu participar només cal que ens feu arribar un correu a grupbibliomedia@gmail.com.Comentaris