Bibliotecas Escolares en TransitoBibliomedia ha estat a Galíca al Congreso de Bibliotecas Escolares en Transito.

A la web del congres també hi podeu trobar els materials de les ponències presentades.

Comentaris