Mobiliari Biblioteca Escolar


Disposar del mobiliari adequat a la biblioteca escolar ajuda a fomentar-ne l'ús, oferint un espai confortable i acollidor i a garantir la seguretat de persones i documents, acomplint els requeriments bàsics establerts per experts en la matèria.

El document Mobiliari de biblioteques escolars ha estat elaborat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i pretén esdevenir un document de consulta de caire pràctic per als responsables de la biblioteca escolar, aportant propostes i suggerències en relació al mobiliari de biblioteques escolars.


Segur que és bon document de referència per a les nostres biblioteques, enhorabona!Comentaris