Biblioteques Escolars entre interrogants?


El passat mes de novembre, dins del marc del Congrés "Bibliotecas escolares en tránsito" celebrat a Santiago de Compostela, es va presentar el llibre Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca, publicat per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en col·laboració amb el Ministerio de Educación

Aquests darrers dies hem rebut, amb satisfacció, la notícia que se n’ha publicat la traducció en català i en format digital.  

Es tracta d’una eina per a l'autoavalució i la millora de la biblioteca escolar. Una eina necessària que fins ara no teníem i que pretén facilitar i orientar els centres en el procés de l’autoavaluació, afavorint la reflexió i la participació de tots els agents implicats en la biblioteca.
El mateix document en concreta els objectius i les característiques:
 • Ser una guia pràctica que orienti, pas a pas, l'avaluació interna.
 • Constituir-se en un instrument útil per a una millora planificada.
 • Enfortir l'autonomia dels centres i impulsar decisions per a la integració curricular de la biblioteca.
 • Fomentar l'autoavaluació, entesa com un projecte d'innovació i formació.

Aquesta eina ha estat concebuda perquè pugui ser utilitzada de forma senzilla. S'ha dissenyat tenint en compte les característiques següents:

 • Pretén suscitar un procés d'anàlisi interna i compartida.
 • Està dissenyada com un protocol o full de ruta que guia, pas a pas, la reflexió.
 • Està basada en preguntes que un centre es pot fer per millorar els processos educatius basant-se en la biblioteca.
 • Estableix ponts amb els plans de lectura i escriptura i els de TIC, no sempre suficientment integrats amb el de biblioteca.
 • Se centra tant en els productes com en els processos.
 • Proposa una anàlisi recursiva i periòdica (biennalment).
 • Es pot aplicar en centres de primària, instituts de secundària, centres de persones adultes…
 • És personalitzable; en funció de diferents necessitats, es poden definir itineraris adaptats.
 • Ajuda a acordar millores en funció del punt de partida de cada centre.
 • Es proposa com un document de treball obert, compost per una col·lecció de fulls on poder anotar, ampliar, eliminar, compartir

L’anàlisi que proposa s’organitza al voltant de catorze dimensions de la biblioteca. Cada dimensió es pot avaluar independentment de les altres, de manera que es poden crear tants itineraris d’avaluació com interessi. La pròpia eina proposa tres itineraris a tall d’exemple: Complet, Orientat a la integració curricular i Orientat al balanç entre recursos i usos. A partir d’aquí cada centre es pot configurar itineraris d’avaluació personalitzats que s’ajustin a les seves diverses necessitats.

Des de Bibliomèdia celebrem la iniciativa i felicitem les autores que, amb el seu treball acurat i rigorós, ens brinden la publicació d’aquesta eina excel·lent.

Us la podeu descarregar a:


Comentaris