Visualitzant la biblioteca escolar

Presentem els vídeos de les ponències que hi ha haver a la Jornada inicial, pels centres de la convocatòria 2011, del Programa de Biblioteca escolar "puntedu".

Quasi totes les ponents que varen participar en aquesta jornada del dia 13 de gener són membres de Bibliomèdia!!

La biblioteca escolar, avui (Mariona Trabal)

La biblioteca de l'institut Maria Rúbies (Mari Paz Ríos)

Millorant la BE pas a pas amb l'ajut del "puntedu" (Anna Badia)

Biblioteca d'escola: una camí de bon fer, per a tothom (Mònica Badia)

eBooks i eReders, una oportunitat per llegir i una altra forma de llegir (Víctor Curcó)

Espais i àmbits de treball de la biblioteca escolar (Isabel Toro)

Blocs i espais web de biblioteques escolars (Loli Martos)


Comentaris