Un nou llibre de referència sobre la lectura

A partir del mes de juny trobarem a les llibreries un nou llibre a afegir a la llista dels referents per a tots aquells i aquelles que estem interessats en el món de la lectura, en la màgia i també en les dificultats que sorgeixen a l'hora d'ensenyar-la als infants i adolescents que són els nostres alumnes.
El llibre aporta elements teòrics per a la reflexió sobre l'aprenentatge de la lectura (evolució del concepte, estratègies, comprensió lectora...) i mostra experiències reeixides per aplicar a l'aula, sense oblidar el suport imprescindible de la biblioteca escolar.

L'autor, l'Enric Queralt i Catà, és una persona vinculada des de fa molts anys a l'educació. Ha estat assessor i formador de professorat en els àmbits de currículum, didàctica i aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Ha format part de l'equip de la Inspecció d'Educació dels ST d'Ensenyament a Tarragona. També ha estat col·laborador de Bibliomèdia.

L'obra que ara publica va ser guardonada als XXXII Premis Baldiri Reixac.


QUERALT, E.: Llegir, més enllà de les lletres: Interioritats de didàctica de  lectura. Lleida: Pagès Editors, (2012).

“Es tracta d’un assaig que vol donar llum, il·lusió i ajudes sobre algunes de les raons que, encara avui, impedeixen avançar, de manera generalitzada, en la didàctica de la lectura a l’interior dels centres educatius. El treball arrenca amb el dubte del perquè el món educatiu es resisteix a emprar “tot el que se sap” sobre el fer escola. S’adreça a persones que estiguin a l’escolaritat obligatòria, inclòs el parvulari malgrat no en sigui. Amb un llenguatge clar i directe, desenvolupa els aspectes nuclears de la didàctica de la lectura, amb aportació de referents teòrics i amb inclusió d’exemples i models experimentats al llargs dels anys de formador de centres en aspectes relacionats amb la didàctica de la llengua, tant oral com escrita.”

Comentaris