Panorama de les biblioteques escolars al nostre territoriLa revista Faristol, en el número 73 corresponent al mes de setembre de 2012, publica un article de la bibliotecària Sílvia Lanau titulat Panorama de les biblioteques escolars al nostre territori.

Sílvia Lanau inicia el seu article dient "Sembla que estem fent el deures i que poc a poc les biblioteques escolars deixen de ser les ventafocs del món bibliotecari i de les escoles.
Els motius d'aquest escenari nou i d'aquest desenvolupament tenen molt a veure amb el treball i la reivindicació del col·lectiu bibliotecari i també dels mestres, que han vist en la biblioteca escolar un recurs educatiu per a l'aprenentatge i un element potenciador de l'activitat de l'escola..."

A partir d'aquí analitza la situació actual de les biblioteques escolars i fa l'ullet al Programa biblioteca escolar "puntedu" del Departament d'Ensenyament destacant-lo com a referent des del curs 2004-2005 en el seu objectiu de consolidar i impulsar les biblioteques dels centres educatius de Catalunya.

També parla d'un present optimista i d'un futur esperançador.
D'aquest present optimista en ressalta el canvi conceptual que han sofert les biblioteques escolars:
  • De seguir el model d'ésser una petita biblioteca pública a esdevenir un  recurs educatiu de suport al currículum.
  • D'estar en ple procés d'integració de les TIC.
  • De concebre's com una biblioteca híbrida, amb un fons de materials seleccionats en tota mena de suports.
En referència al futur esperançador, parla de les biblioteques escolars seguint el model CRAE (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i l'Ensenyament) de les biblioteques universitàries, en les quals la biblioteca esdevé un "suport a la lectura en el sentit més ampli i un referent en l'accés a la informació".
També es refereix a les biblioteques escolars com un suport important al Programa Impuls de la lectura que el Departament d'Ensenyament va posar en marxa el curs 2011-2012 per tal de reduir el fracàs escolar i millorar la competència lectora dels infants i joves de Catalunya.


Per acabar el seu article i per il·lustrar el que hi exposa, Sílvia Lanau, presenta l’experiència de tres biblioteques escolars que coneixem i donem fe que són un referent de bones pràctiques:
Al peu de les pàgines que ocupen aquest article, se n’hi pot llegir un altre, més curt i concís, La infravaloració de les nostres biblioteques de l’Eulàlia Rodríguez, professora i coordinadora de la biblioteca de l’Institut Castelló d’Empuries.
Tots dos articles tracten, més o menys, el mateix tema, però el de l’Eulàlia Rodríguez hi afegeix un contrapunt potser més critic i reivindicatiu.

Comentaris