Biblioteques escolars de Cornellà


El BEC (Biblioteques Escolars de Cornellà) és el grup de treball  que reuneix a les/els responsables de les biblioteques escolars dels centres de primària i secundària del municipi de Cornellà.

A la dècada dels 90 pertanyen les primeres trobades del grup amb el suport de l’Ajuntament des del Departament d’Educació, animades i coordinades per la responsable d'Innovació Pedagògica i el Departament de Biblioteques i Patrimoni de la ciutat. Aquest suport municipal va comportar la modernització de les biblioteques escolars i la creació de noves en aquelles escoles en què hi mancaven. Va facilitar la revitalització amb l’ajut de l’Amic de Paper i  la dotació de fons anual fins fa dos anys. El CRP Baix Llobregat V ha estat la segona institució que ha acollit i propiciat la trobada del grup de mestres bibliotecaris fins avui.

A l'actualitat, es coordina des d’aquest CRP amb presència i acompanyament de la representant de l'Ajuntament així com també gaudeix de l'assessorament d'una bibliotecària que facilita el Departament de Biblioteques i Patrimoni ja esmentat que assisteix a les reunions i ajuda amb la seva experiència a les biblioteques escolars que ho sol·liciten. Cal dir d’altra banda que aquesta iniciativa de ciutat s’acompanya d’una coordinació amb les biblioteques  públiques de Cornellà formant una interessant xarxa de biblioteques.

El treball que realitza el grup és divers: A partir d’una programació que es determina al final de cada curs, s’intercanvien criteris i experiències sobre  El gust per la Lectura, la Competència Informacional, la Formació d'Usuaris. A la vegada que també  es procura avançar en  l' actualització de la formació com a responsables de la Biblioteca Escolar (formació en competència tecnològica especialment).

El grup funciona reunint a la vegada als responsables de primària i secundària i en determinades activitats es divideix en grups per assolir la feina programada.

Algunes de les activitats i accions del grup que ja tenen una tradició són:
  • La divulgació d'una guia d'usuaris de BE que, dissenyada pel grup, es fa arribar a totes les famílies a través de l'alumnat escolaritzat al municipi de Cornellà a l'inici del curs i en funció del nivell escolar de l'alumnat.
  • La celebració d'una mostra de punts de llibres que s’elaboren a les escoles a partir d'un tema escollit pel grup BEC. Són dissenyats per l'alumnat de cada centre i un cop seleccionats per votació d'alumnes, mestres i professors arriben a concurs celebrant els premis al voltant de la festivitat de Sant Jordi. El resultat és una mostra que permet gaudir dels millors punts de llibres de la ciutat un cop editats per l'Ajuntament de Cornellà.
  • La construcció d'unes guies de lectura per Nadal i per Sant Jordi. Per aquesta ocasió el grup es divideix en nivells i es cerquen les lectures que seran aconsellades entre els títols més nous, els més valorats o també alguns clàssics. En l'actualitat aquesta feina queda publicada a la web del Centre de recursos i a plataformes telemàtiques de lliure accés.
  • L'intercanvi d'experiències és un altre dels temes  de la programació. En aquest sentit cal dir que l'existència del grup va facilitar, en el seu moment, l'elaboració dels projectes de BE abans del Puntedu que propiciaren la participació en el concurs per a la adjudicació de la formació del programa Puntedu i la constitució d'un model comú de biblioteca escolar. Quan el grup es troba treballa amb el mateix model.
  • L'elaboració d'un conte col·lectiu és una de les últimes actuacions del grup. Aquest conte es va anar escrivint  per les diverses escoles a partir d'una idea inicial acordada al grup BEC. Aquest tenia text i il·lustracions fetes per l'alumnat de cada escola.
El grup comparteix accions encaminades al cultiu del Gust per la lectura en els centres escolars del municipi. Per exemple el projecte PLOC (Maletes viatgeres) propiciat per l'Ajuntament de la ciutat; o bé convidant  escriptors a alguna reunió per presentar un gènere com: la visita de la Maria de Luis per parlar del haikús; sobre llibres i infants amb Jaume Centelles; o la presentació d'una obra (com la vista del Josep Otón i el seu llibre El chamán del pequeño valle).

Ha desenvolupat accions compartides com intercanvis de visites a les BE del municipi. I visites a les Biblioteques Públiques de la ciutat.

Tant pel que fa la Competència informacional com la Formació d'usuaris, el grup reuneix experiències, i aborda la qüestió de la formació de les/els responsables de la BE. És per això que  enguany te l'objectiu de celebrar una conferència-taller per parlar de la competència informacional a partir de la visita d'una experta en el tema.

També aquest curs s'ha proposat avançar en el domini d'eines com ara els blogs, els serveis drive, o l'ús de les sites... i altres elements tecnològics.

S'aixeca una acta a cada trobada gràcies a la qual pot gaudir d'un arxiu, ja històric, de les programacions dels cursos passats que retorna a cadascuna de les persones que participen al grup de treball.

En definitiva el grup afavoreix que les persones responsables de les biblioteques escolars segueixin la tasca innovadora de fer la biblioteca visible, activa i immersa en la vida de l'escola amb les seves oportunitats d'aprenentatge.


Josefa Sànchez (Institut Joan Miró, Biblioteques escolars de Cornellà i Grup Bibliomèdia)

Comentaris