Biblioteca escolar 2.0


  

Dimecres al matí,  dins del marc de les 5es Jornades de biblioteques escolars, es va presentar el nou espai web Biblioteca escolar 2.0 fruit del treball realitzat per un grup d'experts per encàrrec del Programa biblioteca escolar "puntedu".

En aquest espai s'hi defineix el concepte de la biblioteca escolar 2.0 i s'hi troben orientacions que poden respondre els interrogants que sorgeixen a l'hora de crear la vessant 2.0 de la biblioteca del centre:

  • Quin és el paper d'una biblioteca escolar 2.0?
  • Quins són els seus àmbits d'actuació?
  • Quins són els punts febles i els forts de la nostra biblioteca 2.0?
  • Quines són les eines més adients per desenvolupar la biblioteca digital?
  • Com ho hem de fer per crear i compartir arxius?
  • I per participar i col·laborar amb la biblioteca?
  • Quines són les xarxes socials que podem utilitzar?
Un nou recurs a tenir en compte! Des de Bibliomèdia valorem molt positivament la publicació d'aquest material a la xarxa,  estem convençuts que aquesta és una nova dimensió que la biblioteca escolar haurà d'explorar i considerar per caminar de costat amb l'alumnat dels seus centres.

Comentaris