Cinquenes Jornades de Biblioteques EscolarsBarcelona, 5 i 6 de març de 2013

Més de dos-cents cinquanta participants, entre els quals molts membres de Bibliomèdia, vam poder fer una parada en la nostra feina diària durant un dia i mig, per parlar i reflexionar sobre la biblioteca escolar.

Després de la sessió inaugural, Inés Miret va presentar-nos el seu rigorós treball Les biblioteques escolars avui: resultats de l’estudi de les biblioteques escolars 2011, una interessant comparativa de la situació de les biblioteques escolars a Espanya entre 2005 i 2011. L’estudi palesa que les biblioteques escolars han avançat força i mostra, també, les mancances que encara hi ha.

Va cloure la sessió del primer dia una taula rodona sobre les tan necessàries xarxes de suport a les biblioteques escolars:
L’endemà, Inmaculada Vellosillo va presentar Biblioteques escolars entre interrogants, una eina interessant perquè cada biblioteca pugui autoavaluar-se tan quantitativament com qualitativa i tenir claus per anar-ne millorant els diferents aspectes.

Montserrat Batallé i Dolors Bundó, amb Competència informacional i biblioteca escolar. Reflexions i propostes del grup Bibliomèdia de la FRM van presentar de manera molt clara i entenedora el treball fet per Bibliomèdia des del curs 2010-2011.

Anna Blasco va mostrar-nos l’espai web La biblioteca escolar 2.0, del grup de treball del Departament d’Ensenyament del mateix nom. Els resultats del treball d’aquest grup es mostren en aquesta publicació online, i assenyalen les pautes que s’haurien de seguir per desenvolupar aquesta vessant de les biblioteques escolars.

Diferents experiències reportades per Mònica Badia, Jordi Badiella, Xon Bover i Glòria Durban, mostraren exemples de com es pot treballar la competència informacional des de la biblioteca. 
Seguidament les experiències presentades per Anna Badia mostraren que la “biblioteca escolar 2.0” comença a ser realitat en diversos centres de Primària i de Secundaria del nostre país, i també diverses maneres concretes de fer-ho.

A la tarda, Cecília Lladó, coordinadora del programa Puntedu, va presentar el document Directrius i estàndards per ales biblioteques dels centres educatius de Catalunya, elaborat a partir de les directrius IFLA/UNESCO. I Imma Canal va presentar les Actuacions de l’impuls a la lectura que fa el Departament d’Ensenyament.

Laura Borràs, amb una interessant i amena conferència de clausura, va recordar-nos que la lectura, com a hàbit que és, necessita de l’esforç. I que ‘llegir’ va més enllà de ‘llegir llibres’: no sols cal aprendre a llegir sobre diferents suports (per exemple, la literatura digital, que no s’ha de confondre amb la literatura digitalitzada), sinó també altres codis que l’escrit (icones, àudiovisuals, objectes).
Va acabar recordant que, en la societat actual, el paper del bibliotecari està canviant: abans era relativament fàcil moure’s entre llibres, ara, en canvi, la biblioteca no té parets sinó finestres obertes.

Finalment Roser Colomer, en nom de l’organització, va llegir-nos les conclusions de les Jornades.

Han estat dos dies intensos, plens d’informacions, d’idees i d’eines que, sens dubte, contribuiran a fer avançar la nostra feina a les biblioteques de les nostres escoles.

Teresa Soler (Escola Antonio Machado de Mataró - Grup Bibliomèdia)

Comentaris