Seminari de biblioteques escolars del Garraf: valoració i selecció de llibres infantils per confeccionar guies de lecturaEl Seminari de biblioteques escolars del Garraf es va crear l’any 2005 quan, tots els centres de la comarca que ho van sol·licitar, van ser seleccionats en la primera convocatòria del Programa  biblioteca escolar “puntedu”.

Durant els tres primers anys, el seminari estava constituït pels responsables de les biblioteques de les escoles i dels instituts de la zona. Era un grup heterogeni i divers en relació a formació inicial i experiència de cadascú en el món de les biblioteques; hi havia centres amb molts anys de projecte i d’experiència i d’altres que tot just iniciaven el seu camí.

Junts vam fer la formació prescriptiva del Programa de biblioteques, vam aprendre els uns dels altres i vam començar el procés cap a la consolidació d’alguns dels nostres projectes. I sempre comptant amb el suport incondicional, la paciència davant els nostres dubtes i limitacions i l’energia que ens encomanava, des del Centre de Recursos Pedagògics, el Josep Vila (per qui vull tenir un record molt especial, precisament ara que aviat farà un any de la seva mort: et trobem a faltar Josep!!!).

Passats aquests primers anys i amb la pèrdua de la mitja jornada de dedicació a la biblioteca que donava el puntedu, alguns centres es van desanimar i els responsables de les seves biblioteques van deixar el seminari. Els que ens hi vam quedar, tots d’escoles de primària, vam consolidar el seminari dins del Pla de formació de zona –a l’empara del suport logístic i tècnic que ens ofereix el CRP del Garraf– i vam iniciar nous cursos de formació a partir dels interessos i de les necessitats pròpies. Estem satisfets d’haver tingut formadors de la talla de Joan Portell, Anna Díaz-Plaja, Pere Martí, Xavier Planas...

En els darrers dos anys, ja en l’època de les vaques flaques i de les retallades, ens fem la formació nosaltres mateixos i aprofitem els recursos que ens ofereix l’entorn. En aquest sentit hem d’agrair al Seminari Marta Mata, del Baix Penedès, que ens convidin a assistir a les conferències que organitzen cada curs i que ens han permès aprofundir en els nostres Plans de treball.

El curs passat ens vam proposar fer guies de lectura col·lectives, adreçades a les famílies del nostre alumnat i compartir-les amb totes les escoles de la comarca, participin o no del seminari. 
Així, amb la col·laboració de la llibreria La Mulassa de Vilanova i la Geltrú, vam elaborar tres guies de lectura, una per a cada trimestre coincidint amb Nadal, Sant Jordi i les vacances d’estiu.
Aquesta experiència –ben acollida per les escoles i gratificant per a nosaltres–ens va portar a pensar que necessitàvem millorar el procés de selecció dels llibres de cada guia i que, per això, ens calia aprofundir més en el coneixement dels criteris que hem d’aplicar per fer la valoració dels llibres infantils.
D’aquesta manera vam organitzar el Pla de treball del curs 2012-2013 a partir dels següents objectius:
  • Continuar la coordinació entre les biblioteques escolars dels centres d’educació infantil i primària de la zona.
  • Aprofundir en el coneixement i aplicació de criteris de qualitat per a la tria i selecció de llibres adequats a l’edat dels alumnes d’educació infantil i primària.
  • Elaborar una fitxa model per a fer la valoració de llibres infantils.
  • Elaborar col·lectivament tres guies de lectura durant el curs -Nadal, Sant Jordi, fi de curs-, a partir de l’oferta de novetats editorials en literatura infantil i juvenil (LIJ). 

Durant el primer trimestre d’aquest curs hem llegit i comentat el llibre de la Gemma Lluch Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes i també els materials del curs de formació El gust per llegir des de la biblioteca escolar del Programa biblioteca escolar “puntedu”. Després hem confeccionat un model de fitxa per fer la valoració de diferents tipus de llibres infantils:

Per triar els llibres de cada guia fem dues sessions de treball a La Mulassa. A la primera, ens presenten i comenten les novetats editorials dels darrers mesos i en fem una primera selecció. Aquests llibres seleccionats ens els repartim per llegir-los. Cada persona del seminari se n’emporta dos o tres, els llegeix i els valora complimentant la fitxa corresponent.
A la segona sessió posem en comú les lectures a partir de les fitxes fetes i escollim els llibres que finalment posarem a la guia, sis per a cada cicle educatiu.
El llistat de títols, amb la imatge de la coberta i la sinopsis de cada llibre, l’enviem al CRP que confecciona la guia segons una plantilla elaborada i consensuada el curs anterior. El mateix CRP l’envia totes les escoles de la comarca perquè la puguin imprimir i repartir entre la comunitat educativa i/o en facin difusió en els seus espais web.


Després d’haver practicat la valoració dels llibres amb les fitxes elaborades el primer trimestre, hem considerat necessari fer-ne una revisió i ja hi hem incorporat algunes modificacions.

Estem satisfetes de la feina feta i amb ganes de continuar-la el proper curs.
I com que creiem que el treball i l’experiència són per compartir –i les xarxes socials ens permeten compartir i aprendre els uns dels altres– tenim tots els materials que hem elaborat penjats al nostre bloc Biblioteques escolars del Garraf i a la vostra disposició.


Dolors Bundó (escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú - coordinadora del Seminari de biblioteques escolars del Garraf - Grup Bibliomèdia)

Comentaris