El llibre RODAMÓNA  Riudaura (La Garrotxa) tenim un raconet on els llibres viatgen.
Amb la crisi la imaginació pren el lloc capdavanter als recursos econòmics.

A l’escola Lluís castells de Riudaura la comissió de biblioteca està formada per sis mares i dues mestres. Ens reunim bimensualment i a les nostres trobades, a més de consensuar el nostre pla de treball i fer el tastet dolç de cada reunió, obrim sempre el pot de les propostes.
La que avui us presentem en va sortir fa dos cursos...


Llegiu-la atentament perquè segurament al vostre poble, barri o ciutat també hi poden arribar els llibres RODAMÓN.

BOOKCROSSING – LLIBRE RODAMÓN
Activitat del gust per llegir adreçada a tot el poble de Riudaura. 

OBJECTIUS
  • Potenciar la col·laboració en una activitat proposada des de la biblioteca de l’escola però que involucra a tot el poble.
  • Desenvolupar la competència literària en les persones del poble de Riudaura, cultivant el gust per la lectura.
  • Intercanviar desinteressadament alguns llibres del fons bibliogràfic personal dels habitants de Riudaura.
  • Respectar i cuidar un espai comú on es podran trobar llibres a l’abast de tothom.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Aquesta activitat va néixer fruit de voler expandir, a tot el poble, l’abast literari de la biblioteca escolar, que encara està en formació.
El poble on està ubicada l’escola és molt petit i la relació entre els convilatans és  propera.
L’escola ve a ser el cor del poble i tothom li té molta estima. Això ens va fer pensar que l’activitat del RODAMÓN seria ben rebuda, com així ha sigut.
Varem proposar als pares de fer donació de llibres interessants a l’escola, per a ser compartits .

La comissió de biblioteca els va seleccionar i els va tractar com a llibres RODAMÓN.
Se’ls posa un  segell de rodamón, se’ls folra i es posa el nom del donador. També hi varem posar una graella on els lectors podien posar el seu nom i l’opinió per poder seguir una mica el viatge del llibre.
Es va buscar un espai suggerent del poble on poder posar un armariet amb una maleta plena de llibres RODAMÓN. A costat de l’armariet hi varem posar una cadira per poder triar el llibre amb més comoditat.

A la maleta hi ha llibres per adults i els llibres infantils (que no compleixen algun dels requisits per poder formar part de la biblioteca: vigència, estat físic, ...però que encara són molt vàlids per a ser gaudits).

Aquesta activitat està supervisada per la comissió de biblioteca formada per la responsable de la biblioteca escolar i un grup de mares .
La idea s’emmiralla en una activitat escampada per tot el món.
Per saber-ne més podeu consultar aquesta pàgina

AVALUACIÓ

  • Nivell d’implicació i ús dels llibres dels usuaris del RODAMÓN.
  • Intercanvi d’opinions sobre els llibres que s’hi poden trobar.
  • Observació del funcionament de la proposta: respecte, aportacions...

TEMPORITZACIÓ

Aquest és el segon curs que funciona el RODAMÓN. Està a disposició tot l’any.

RECURSOS HUMANS

Com que és una activitat que cultiva la responsabilitat dels usuaris, la comissió de biblioteca en fa el seguiment d’organització però l’ús es gestiona sol.

RECURSOS MATERIALS
El mobiliari que es cregui motivador per acollir la maleta dels llibres RODAMÓN. Nosaltres fem servir un armari petit amb una maleta de viatge a dins. A la maleta hi posem els llibres. Al costat de l’armari hi hem posat una cadira.

RECURSOS EXTERNS


Es compta amb el suport implícit de tot el poble: ajuntament, brigada municipal, botiga, escola...

OBSERVACIONS


Al començament sembla difícil l’aportació de llibres, el resultat és molt satisfactori. De tota manera, cal anar motivant la donació de llibres per tenir novetats.

A la maleta del RODAMÓN fins hi tot hi han arribat llibres en alemany!!Que gaudiu amb la proposta i agafeu coratge per tirar-la endavant!!

Dolo Vila (Responsable de la biblioteca de l'escola de Riudaura - Grup Bibliomèdia)


Comentaris