6a Trobada de Bibliomèdia

El dissabte 10 de maig varem fer la 6a Trobada del grup Bibliomèdia al CRP Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona).
Aquesta ha estat la darrera trobada de treball d'aquest curs.


PROGRAMA DE LA JORNADA
 • Benvinguda. Explicació i valoració del viatge a Mallorca.
 • Biblioteca i escriptura: Exposició del treball fet a l’Institut Joan Miró – Primeres impressions (Josefa Sánchez)
 • Grups de treball: revisar la feina feta i planificació de continuïtat.
  • Biblioteca digital
  • Lectura i escriptura
  • Web Cinfo aula
 • Valoració del curs actual i propostes pel proper: pla de treball, trobades, grups de treball, etc.

RESUM DE LA SESSIÓ

1. Benvinguda. Explicació i valoració del viatge a Mallorca
Es va valorar molt positivament el viatge de “turisme pedagògic i bibliotecari” a Mallorca tant pel coneixement entre els membres del propi grup com per la relació amb les experiències i professionals d’allà i per l’interès de les diverses experiències de la jornada de treball.
La bona acollida i atencions que vam rebre per part del Biel Perelló i la resta de persones del seu centre, del professorat  i de la població, oferint-nos un programa interessant i complert, a tots moltes gràcies.
També es va valorar i agrair l’interessant  recorregut literari que ens va fer en Joan Gelabert per la ciutat de Palma de Mallorca.
Es va visionar el bloc de Bibliomèdia on hi ha el resum de tot el viatge i es va fer una petita explicació de les experiències presentades,  per tal d’informar a les persones del grup que no hi van poder assistir.
Es va felicitar també a les persones que havien penjat i redactat tots els documents i imatges  al bloc,  mirant-lo permet fer-se una idea molt precisa de la feina que es va fer i com es van viure  tots els dies de la jornada. 

2. Biblioteca i escriptura: Exposició del treball fet a l’Institut Joan Miró – Primeres impressions a càrrec de Josefa Sánchez
La Josefa ens va explicar el procés seguit al seu centre tot relacionant la “Biblioteca i l’escriptura”. La seva explicació va ser molt entenedora, ben estructurada  i amb un alt grau de reflexió i de propostes que ens va fer pensar a totes. Va ser tant interessant el procés com el contingut. Vam aprendre molt!
L’esquema que va presentar era:
 • Inici del procés al seu centre: “Projecte per a la millora de l’escriptura”
  • Formació que havien fet al centre per tenir uns criteris comuns a totes les àrees i el buidat que van fer el professorat de els diferents departaments sobre activitats d’escriptura que fa amb l’alumnat. 
  • La Josefa va elaborar un document d’orientació i d’idees bàsiques que havien posat en comú a la formació.

 • Desenvolupament del projecte
  • Conèixer els treballs que es fa a totes les àrees.
  • Importància del treball i procés d’oralitat per iniciar el treball i passar a l’escriptura.
  • Divulgar a tot el professorat els documents d’orientació elaborats.
  • Incloure a les programacions la didàctica de l’escriptura a cada nivell acadèmic i a cada matèria específica amb ús de vocabulari adequat per a cada àrea. Responent a: “què fem? com ho fem?, i què es pot fer?”
  • Acordar un calendari d’actuacions bàsiques.
  • Crear una comissió de treball.
  • Avaluar i continuar el projecte (encara pendent, atès el moment actual del curs).
 • Documentació
  • Diferenciar els gèneres discursius orals i escrits
  • Oferir models de cànons d’escriptura, trobar gèneres clau de cada matèria Ex: Socials: comentari de gràfics; matemàtiques: justificar una resolució, …
  • Fer un llistat dels diversos  textos d’escriptura
  • Oferir un model del procés per treballar un escrit: idees, organitzar el que es vol tractar, començar a escriure amb el pla previst, context de l’escrit.

 • Aportació a la Biblioteca escolar-escriptura: La seva reflexió sobre com tot aquest treball pot relacionar-se amb la biblioteca escolar.

  • Comissió BE i persones de la comissió d’escriptura  
  • Fons variat de documents dels diferents gèneres discursius, tenir models a la BE que ho modelin o exemplifiquin.
  • Programació a la BE amb l’escriptura com a objectiu.
  • Plans anuals d’activitats repetides.
  • Pla de lectura interrelacionat amb el pla d’escriptura.
  • Recull d’activitats que es fan al centre per potenciar l’escriptura: certàmens, Jocs florals, trobades amb escriptors exemplars, tallers d’escriptura, …
  • Fases del fet d’escriure
  • Procés d’oralitat
 • Bibliografia diversa i documents referenciats de la FIC


3. Grups de treball: revisar la feina feta i planificació de continuïtat. 
Es fa una valoració positiva del treball realitzat per cada grup de treball, si bé es conclou que encara queda molta feina.
Caldria que cada grup pogués comptar amb més persones per poder avançar millor la feina iniciada.
S'acorda donar continuïtat als mateixos grups d'aquest curs i crear-ne un de nou, de cara al proper, per treballar en les efemèrides de l'any.

4. Valoració del curs actual i propostes pel proper: pla de treball, trobades, grups de treball, etc.
Aquest curs s’ha anat treballant en relació al pla marcat, s’ha mantingut el bloc i s’han fet les sessions proposades.
Propostes curs vinent:
Atès que en aquesta trobada no hi havia una majoria representativa de totes les persones que configuren el grup, es va comentar de concretar el pla de treball del cusr 2014-2015 a la primera trobada del curs vinent.
S’acordà que la primera sessió de treball del mes d’octubre es farà a Vilafranca del Penedès, amb la possibilitat de visitar dues biblioteques escolars, una de primària i una de secundària.

Comentaris