Resum de la trobada del Grup Bibliomèdia centrada en la Biblioteca digital

El passat dissabte 14 de març es va realitzar la segona trobada del nostre grup corresponent al curs 2014-15 que estava centrada en un tema monogràfic. Us fem una petita crònica com va anar tot plegat.
Es va donar la benvinguda a les persones que assistien per primera vegada a les trobades del grup i va explicar breument la trajectòria de Bibliomèdia des dels seus inicis. A continuació, va presentar el tema de l’actual línia de treball del grup:
Com ha de ser la biblioteca digital que volem per al nostre centre?
La biblioteca escolar ha de transcendir  l’espai físic que ocupa, ha de ser oberta a tothom, ampliar el fons amb recursos digitals o digitalitzats de producció pròpia i aliena...
L’objectiu de BBM és l’elaboració d’un nou document en el que es mostri la definició de biblioteca digital i diverses eines i models, tot analitzant avantatges i inconvenients per tal que cada centre pugui decidir i adequar el que cregui més oportú per a la seva biblioteca.

L’Anna Blasco ens va presentar un marc de referència:  Biblioteca digital escolar. Elements de reflexió.
En aquesta presentació es fa una anàlisi del concepte de Biblioteca Digital des del punt de vista de les biblioteques públiques i des del punt de vista de la curació de continguts. 
Es comparen definicions i funcions i s’assenyalen els trets diferencials d’una biblioteca escolar digital (BED)
Proposta de definició d’una BED:
Una biblioteca escolar digital és un conjunt endreçat de recursos en línia que conté majoritàriament documents digitals de producció externa juntament amb col·leccions de documents digitals o digitalitzats de producció pròpia.
Es van mostrar diversos models i eines, analitzant-ne la idoneïtat per un centre de primària o bé de secundària. Finament es van comentar alguns exemples de biblioteca escolar digital.

Presentació de models i experiències de centres

Symbaloo i Word Press: escola Rosa Oriol (Mònica Ricart)
A banda d’un espai web específic per la BE,  el que es podria considerar la BED del centre és un conjunt de blogs de recursos per a cada cicle i classe. Tots ells  estan directament enllaçats al blog del centre. Estan ordenat per matèries, especialitats, projectes, general...
La comissió ho va organitzar i a l’hora de SEP els professorat van omplint de contingut. Cada especialista i cada tutor va aportant els recursos que van trobant adequats al seu grup i projecte o tema que interessi..
En el blog de la biblioteca hi ha tres symbaloos: competència lectora, competència informacional i recursos per a la gestió de la biblioteca.

- Symbaloo i Blogger: escola Orlandai (Mariona Trabal)
En aquest centre, la comissió BE està formada per una persona de cada cicle i la responsable de biblioteca.
La biblioteca digital es mostra a partir de la vista snapshot que faciliten les pàgines dinàmiques de Blogger. Les entradas principals estan estructurades segons la CDU amb els colors que s’aconsella des del Departament.
Cada entrada de la CDU enllaça amb un symbaloo corresponent.
Cada inici de curs es recorda en Claustre la conveniència de col·laborar amb aportacions dels enllaços que utilitzen a les aules, però no acaba de funcionar i s’estan replantejant la organització.
Es va parlar de la revista digital que es fa a l’escola com a model de recurs de producció pròpia que podria formar part de la BED.

- Symbaloo i GoogleSite: escola LaFarigola de Vallcarca (Montse Batallé)
La biblioteca digital està gestionada per la comissió Bibliotic, formada per una persona de cada cicle, un membre de l’equip directiu, la responsable de biblioteca i la responsable d’informàtica. Es presenta al Claustre a l’inici de curs i es demana la col·laboració dels mestres. Una persona de la comissió s’encarrega d’anar-ho recordant. 

L’espai web específic es mostra a partir d'una pàgina de Google sites. La llista és temàtica (amb descriptors) i cada tema enllaça amb diferents symbaloos inserits dins les pàgines del propi site.
.
A més, i com a tret diferencial amb d'altres models, hi ha la participació directe dels nens i nenes de 3r. a 6è. Cada divendres a la tarda aquests dotze alumnes, dividits en tres grups, s’encarreguen del manteniment de la BD, la responsable de la BE ho revisa i ho publica.

Utilitzen el Diigo per al professorat i  la formació interna d’escola.


- Pearltrees: Bibliomèdia (Anna Blasco)

Es mostrar aquesta nova eina com alternativa al Symbaloo:
Hi ha una extensió per a Chorme que permet la captura directa i ràpida d’enllaços mentre es navega.
Té estructura de directori que es desplega jeràrquicament a partir de descriptors com es pot veure a la imatge del costat. Permet afegir text, crear col·leccions i subcol·leccios. i es poden fer totes les categories que es vulguin. És molt visual i senzill d’utilitzar.
Es va posar com exemple la biblioteca digital de Bibliomèdia.

-Iniciativa del Departament
La Mònica va explicar que des del Departament d’Ensenyament s’ha iniciat un recull de fonts d’informació per a cicle mitjà, superior i per a docents aprofitant la funcionalitat de les pàgines dinàmiques (flipcar) que ofereix Blogger. Permetrà fer cerques ja que estarà etiquetat per àrees, obres de referència, atenció a la diversitat...
Aquest recull pretén ser un punt de partida per als centres que vulguin iniciar una biblioteca escolar digital.

Debat

En els totes les eines emprades  es coincideix en la dificultat de recuperar la informació de forma ràpida.

S’analitzen les diferències, avantatges i inconvenients entre eines del tipus agregador com Symbaloo o Peartrees i les de tipus marcador social com Delicious o Diigo. Es comenta el fet que un agregador com Pinterest ja no sigui una opció gaire vàlida per estructurar una BED pel fet que, actualment, la seva consulta exigeix registre.

Es reflexiona sobre el fet que Symbaloo malgrat estar força estes, te un important inconvenient respecte a la resta d’eines tractades: no disposa d’una extensió per als navegadors que permeti la captura directa d’enllaços mentre es navega.

Hi ha consens que els agregadors són més visuals i adequats per a primària i els marcadors socials podrien ser-ho més per a Secundària. L’eina ideal seria, però, un tipus d’agregador, visual i amb captura directe des del navegador però amb les possibilitats de recuperació ràpida que permet el llenguatge lliure de cercadors tipus Google.

En principi semblen més adient el Pearltrees com a agregador i el Diigo com a marcador, tot i que encara cal una anàlisi més acurada ja que, en realitat, no estan gaire estesos.

També es considera important seguir aprofundint i reflexionant en com s’organitzen els centres per dur a terme el deteniment i l’ús eficient del les seves biblioteques digitals.

Es demana als assistents que facin arribar a Bibliomèdia els enllaços de les seves BD
a partir del guió que es farà arribar.

Des de l’equip de coordinació s’aniran recollint les aportacions i s’organitzarà el treball en petits grups per a la propera trobada del grup. S’ofereix l’opció d’apuntar-se al grup de treball específic sobre Biblioteca Digital.

Es planteja que, un cop elaborat el document es faci arribar al Departament.

La propera trobada de Bibliomèdia serà el dissabte dia 9 de maig i coincideix amb el viatge a Alcanar.

I això va ser tot. Si us voleu descarregar pe presentació-marc us podeu fer clicant a sota:
Comentaris