Lectura en veu alta: bibliopatis especials o la taca d‘oli

Els Bibliopatis especials o “la taca d’oli”: Una experiència d’implicació del professorat del centre en el modelatge de la lectura en veu alta.

Unes paraules que em van quedar gravades en la memòria quan vaig fer la formació Puntedu  durant el curs 2005-06 referides a la implicació del claustre en la biblioteca escolar van ser aquestes: “la feina del bibliotecari o la bibliotecària escolar és com la d’una taca d’oli”. En els cursos posteriors, mentre portava a terme la tasca de coordinadora de la biblioteca, rumiava com dinamitzar la biblioteca, fomentar el gust per la lectura en l’alumnat i sobretot com aconseguir fer realitat aquest somni... No sé com va ser que, un bon dia  se’m va  acudir proposar als companys i companyes del claustre que llegissin en veu alta als nens i nenes que ho desitgessin durant l’estoneta del pati.

Des d’un primer moment vaig rebre el suport de l’equip directiu i la resposta del claustre va ser prou bona.


El primer bibliopati especial es va celebrar la tardor del curs 2014-15 i va tenir una molt bona acollida per part de l’alumnat. 

Poc a poc la proposta va anar prenent forma: 
  • Es realitza a la biblioteca a l'hora del pati en dates properes a 3 celebracions: Castanyada, Nadal i Sant Jordi. 
  • Hi participa de forma voluntària tant el professorat com l'alumnat de primària. 
  • Es trien lectures de diferents tipologies textuals (contes, endevinalles, poemes, teatre ...), escrites en alguna de les tres llengües que usem a l'escola i també es té en compte els suports visuals utilitzats (presentacions, videoclips, les cortines de la biblioteca ... ).  • S'editen uns cartells que es reparteixen per les classes i es pengen als passadissos de l'escola.  

Durant aquests 3 cursos l’experiència s’ha anat consolidant amb petites modificacions. Com per exemple, el repartiment de l’alumnat. Aquest curs es realitzen 2 sessions. Una per a 1r, 2n i 3r i l’altre per a 4t, 5è i 6è. La persona responsable és en l’actualitat un membre de la comissió de biblioteca. L’experiència és ara una acció habitual que forma part del Pla Lector del Centre i està inclosa en els blocs Saber llegir i Gust per llegir.

L’assistència dels nens i nenes és molt alta i valoren el fet que la mestra d’educació física, el tutor de 6è o el mestre de música, posem per cas, els llegeixi en veu alta. L’equip docent del centre hi està molt implicat. Ho demostren les dades de participació, el fet que per iniciativa pròpia es reuneixin per preparar les lectures i que els mestres de nova incorporació hi vulguin participar des d’un primer moment.Crec que els vincles afectius que s’estableixen entre els lectors i els oients és el motor i la clau de l’èxit d’aquesta experiència que us convido a implementar en el vostre centre.

Eugènia Franco. mfranc34@xtec.cat
Coordinadora biblioteca de l’escola Santa Eulàlia.

Les Roquetes, Sant Pere de Ribes (Garraf) 

Comentaris