LA COMPETÈNCIA INFORMACIONAL AL TREBALL DE RECERCA
Des que vaig entrar a treballar a l’Institut Menéndez y Pelayo, ara ja fa vuit anys, sempre vaig tenir molt clar que la biblioteca havia de fer quelcom rellevant en relació al Treball de Recerca de Batxillerat (TR). També en totes les altres activitats de recerca que tenen lloc a l’escola, però com a bibliotecari i desconeixent completament tan el món docent, com l’organització d’un institut i el seu currículum, per a mi aquesta era la part més visible de l’iceberg i a on la biblioteca podia i estava obligada a oferir un servei a la comunitat educativa. I crec que aquí està la paraula clau, o el concepte clau «oferir un servei».

Des de la biblioteca vam començar a realitzar unes sessions als 1rs de Batxillerat, l’any en que es comença el TR que es presentarà el curs següent. Aquestes consistien en una petita introducció al món de la documentació. Es tractava breument la societat de la informació i l'excés d’informació, fonts d’informació bàsiques i especialitzades pel TR i com citar els diferents tipus d’informació per a fer la bibliografia. Els resultats d’aquestes sessions em van satisfer durant uns anys i les vaig mantenir així, però les cares dels adolescents no enganyen i jo veia que a ells no tant. No estava oferint un servei ni satisfactori, ni de qualitat, així que vaig abandonar l’aproximació tècnica-documental i vaig fer una aproximació més humana i emocional, també en part fruit de les formacions en educació viva i psicologia humanista que estava fent en aquell moment.

Al següent any la sessió de la biblioteca va començar amb aquesta pregunta: «Jo com a bibliotecari i com a gestor de l’equipament, com us puc ajudar a realitzar el Treball de Recerca?». 
I aquí es va produir la màgia. Els alumnes van poder expressar totes les inquietuds que tenien sobre el TR i cada inquietud era una possibilitat que des de la biblioteca podíem atendre: la tria del tema, la hipòtesi, on trobar la informació, la planificació, l’exposició oral, ... Cada any els alumnes que començaven el TR desprès de la meva pregunta em donaven les respostes de les actuacions que podia fer la biblioteca per donar un servei que resolgués les seves necessitats.


Així doncs des de fa uns cinc anys, la biblioteca des del seu paper de subministrador de recursos, però també de líder en Competència Informacional ofereix tallers pràctics sobre la hipòtesi, sobre com i on cercar informació de qualitat, sobre com planificar el TR, sobre com realitzar una bibliografia de forma normativa i sobre com estructurar i fer la presentació oral. Els tallers que funcionaven s’han anat repetint any rere any i fins i tot s’han incorporat al currículum del centre i són obligatoris a dia d’avui. Els que no tenien tant d’èxit o no assolien una quota de qualitat i satisfacció mínima, els milloràvem o els deixàvem de fer. I això ho sabem perquè a tots aquests tallers al final de la sessió, es demana als alumnes que puntuïn i comentin anònimament el taller, així que tenim un bon indicatiu de si els tallers satisfan les necessitats informatives de l’usuari i en quin grau. Perquè a la biblioteca  l’usuari arriba buscant informació, sobre qualsevol cosa, també sobre el TR i li hem d’oferir.

Algú em podria dir que aquestes accions potser no les hauria de fer la biblioteca. Bé, com deia a dalt, la biblioteca s’ha de centrar en donar un servei que resolgui les necessitats d’informació dels usuaris, i en aquest cas els alumnes del TR tenen moltes necessitats informatives com he pogut anar veient amb els anys. A més recordar que hi ha diferents entitats locals i internacionals que conviden la biblioteca escolar a ocupar un paper de  lideratge en el desenvolupament de la Competència Informacional i aquesta no és només saber cercar informació, sinó també identificar quan hi ha una necessitat informativa, gestionar-la, organitzar-la i saber comunicar-la de forma eficient. Cal tenir en compte a més, la proximitat de la competència informacional amb la investigadora.El que va començar com una sessió intensiva d’una hora sobre documentació, és a dia d’avui el servei de la biblioteca més ben valorat pels seus usuaris, integrat al currículum educatiu del centre i una de les icones de qualitat de la biblioteca de l’Institut Menéndez y Pelayo.


Carlos Ortiz
Biblioteca Institut Menéndez y Pelayo

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada