Trobada Bibliomèdia 7 Abril 2018 | Píndoles Petites Grans Activitats

El passat dia 7 vam gaudir de quatre píndoles de Biblioteca, quatre projectes vius. Uns gestats fa temps, altres fa menys; uns gaudint de la serenor del trajecte sabut, altres gaudint de l’espurna que engega els projectes.
A les 9 ens vam trobar a l'edifici de Rosa Sensat, una cinquantena de  persones disposades a compartir experiències, vivències i reflexions. La Sílvia ens va donar la benvinguda des del Grup Bibliomèdia i seguidament es van exposar les quatre experiències de la jornada.


EXPOSICIÓ 4 PÍNDOLES PETITES de GRANS ACTIVITATS

1 | Tallers de biblioteca: Àlbums il·lustrats i formació literària

Núria Vouillamoz de l'Escola Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat del Vallès.
A partir de grups barrejats per intercicle, la Núria porta a terme uns tallers a partir del programa  Exploradors de Biblioteca, programa impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de formar els alumnes de primària en l’ús de les biblioteques, ja siguin escolars o públiques.
En aquests tallers es comparteix l’àlbum il·lustrat, per aconseguir que els infants passegin pels contes com si acompanyessin els personatges,  arribant a fer lectures paral·leles de Text-Imatge-Objecte. 
A mesura que els infants van creixent es fa una evolució que comença amb la descoberta de la biblioteca amb la màgia dels contes,  poc a poc s’introdueix la Catalogació Universal Decimal i, s’obre el camp de visió dels infants als àlbums de coneixement i als àlbums que, de manera delicada, els apropen a fets reals.
Finalment quan els infants arriben al cicle superior la seva formació literària també arriba a tractar la meta-ficció, la conjugació dels aspectes literaris i narratius amb els aspectes físics del mateix llibre com a objecte material i finalment la possibilitat de tractar la intertextualitat dels contesÀlbums il·lustrats i formació literària
La Núria va destacar el paper important que té en aquest recorregut la funció del mediador en la biblioteca, la persona que ens ajuda a obrir els ulls a totes aquestes experiències.


2 | Tallers de famílies: "El millor regal, un llibre" i "Com explicar contes"

Joana Moreno de l'Escola Congost de Canovelles que ens va exposar els dos tallers que ha fet a la seva escola
Partint de la necessitat de formar i cultivar l’habit lector de les famílies des de la biblioteca, la Joana amb un equip de l’escola es van proposar fer unes trobades amb les famílies.  

El millor regal, un llibre - Donar a conèixer una gran diversitat d'àlbums il·lustrats. Una manera de poder vivenciar amb els caps de família l’ajut d’un llibre per superar situacions vitals dels infants, ja siguin fàcils o difícils. Fer palès la importància de compartir i no tan sols els llibres com a recepta sinó els llibres com a eina d’acompanyament. 
Com explicar contes - Una manera de poder donar recursos a les famílies a l’hora d’explicar un conte. Parlar de les lectures teatralitzades, els contes dibuixats, els contes amb suport de titelles o objectes. El to de la veu i l’expressió corporal, la música i el ritme com a eines a tenir en compte quan expliquem un conte

D’aquestes dues trobades les famílies van interioritzar la importància de la biblioteca i la manera d’utilitzar-la, així mateix la Joana i el seu equip va veure com les famílies anaven a la biblioteca a la recerca de llibres que ajudessin als infant i famílies a trobar suport per resoldre conflictes de diferent tipologia.
Aquesta dinàmica va dur als mestres a demanar també tallers al equip de la Joana, aquesta oportunitat les bibliotecàries l’han aprofitat per fer presentacions literàries i tenir als mestres al dia de les opcions que la biblioteca pot donar-los-hi.
El blog de la biblioteca ens mostra les activitats que es duen a terme, és un no parar!


3 | El Pla TAC des de la biblioteca

Marta Cava de l'INS Mediterrània de El Masnou va explicar la seva experiència del treball de les competencies digital i informacional des de la biblioteca del centre
Des de la visió clara de la necessitat a l’Institut, la Marta s’ha centrat en dos eixos, la formació lectora i la competència informacional. Aquests eixos comporten la creació del pla TAC. Projecte que  té clar s’haurà de revisar cada any ja que la manera on i com es busca la informació canvia d’una manera molt ràpida.
Mentre aquest pla s’elabora hi ha tota una sèrie d’activitats que han transformat la manera com els adolescents d’ESO i Batxillerat es relacionen amb la biblioteca i la bibliotecària. 
Com gestionar la informació Paper versus la informació Digital, són el centre d’aquestes activitats, que s’han pensat de manera acumulativa. Com llegim una informació digital? Com trobem fonts fiables? Com fem servir les paraules clau per fer cerques? Com distingim les Fake news?
Aquestes activitats es fan amb la presència dels professors, fet que ha visualitzat la figura de la bibliotecària com a mediadora i la biblioteca com a espai preuat on la informació, fent una bona utilització és multiplica. formació d'informació.
La Marta comparteix l'itinerari formatiu que ha preparat pels seus alumnes en el blog de la biblioteca.


4 | La vida social i la biblioteca
L' Alba Aguilar i la Laura Valencia  de la Fundació Escoles Garbí (Esplugues del Llobregat i Badalona) van situar l'ús social de la biblioteca en el projecte pedagògic singular de la Fundació

Ens van explicar com es conforma la seva escola, un projecte on l’organització i l’autonomia dels òrgans de funcionament estan molt lligats a la democràcia exercida pels infants i els mestres. Aquesta dinàmica té una implicació directa amb la biblioteca de cada centre escolar.
Cada mes i mig hi ha uns nens que s’han guanyat ser els responsables de la dinamització de la biblioteca. Aquest càrrec implica un aprenentatge de servei dins l’escola, autonomia per resoldre conflictes i un compromís en la vida social de l’escola. 
Es preparen contes per explicar als més petits de l’escola, contes amb suport de titelles i material visual que considerin. Preparen activitats de dinamització dins el seu cicle. Fan recomanacions de lectures que les donen a conèixer al suro de la cuina, lloc de pas per tots els alumnes.
S’encarregaran de fer préstec i fan suport en catalogació de llibres nous amb la elaboració dels teixells i l’endreça dels diferents espais on l’escola disposa els llibres.  La vida social i la biblioteca


SESSIONS DE DEBAT- CONCLUSIONS

Aquestes presentacions van donar molta agilitat i diversitat a la trobada. Després d’aquestes exposicions, vam esmorzar tots a la sala disposada pel grup bibliomèdia, on tots ens vam poder  conèixer i fer preguntes més acotades. Després d’aquesta estona distesa ens vam separar en tres aules diferents per poder fer un debat més acotat de cada píndola.

Debat -Tallers de Biblioteca-

Es va posar en relleu la importància de la figura de Mediador de Biblioteca, persona que fa un acompanyament al gaudi de la lectura, i que tenen les escoles de sant Cugat. 
Aquesta figura s’encarrega de manera externa a la classe d'elaborar un itinerari per l’amplia col·lecció d’àlbums il·lustrats i les opcions de gaudi i treball.
Es va considerar que aquesta persona hauria de poder formar part del claustre escolar, i de la comissió de biblioteca; d'aquesta manera s'aconseguiria que aquest bagatge de coneixement no es perdés i quedés plenament integrat en el projecte de centre.

Debat -Taller de Famílies-

En aquest taller es va fet palès que les famílies  usuàries de la biblioteca són principalment les d’infantil,  que és en aquesta franja on es pot incidir més en la importància dels contes i treballar el lligam de l’espai de la biblioteca i la bibliotecària amb les famílies.
Cal destacar la importància de la difusió de les activitats que s’organitzen per poder fer una feina constructiva i amb un bon resultat. 
També s'ha de tenir en present la disponibilitat d'horaris de les famílies, ja sigui amb els infants o amb activitats pensades més per als pares i mares. Això ajudarà a crear vincles més constants. 
Una proposta a tenir en compte  seria que algun representant de les famílies pogués formar part de la comissió de biblioteca, creant així un lligam entre el claustre i l'associació de mares i pares.

Debat -El pla TAC i La Vida Social i la biblioteca-

Es constata un trencament dins els hàbits lectors entre primària i secundària. Els alumnes fan un salt a l’adolescència on els interessos personals i l'exigència escolar canvien i també és remarca les noves tecnologies que entren amb força en aquests moment. Aquest reconeixement demana per part dels mestres i bibliotecaris una posada al dia constant i continua del entorn competencial.
Es proposen activitats on els professors siguin partícips, s’ha comprovat que aquesta situació fa de revulsiu dins la dinàmica estàtica que es té normalment de l’espai de la biblioteca i la figura de la o el bibliotecari.
Es proposa fer partícips als nois i noies de les recomanacions i de propostes per a la compra de llibres.


CLOENDA

Ens acomiadem amb la il·lusió de saber que hem fet més forta la nostra xarxa, recordem la manera com Bibliomèdia treballa, les opcions de compartir per fer més rica la nostra feina i experiència professional. Coincidim en la necessitat d’incidir en la formació bàsica del professorat en l’àmbit de la biblioteca. Els mestres són  model i aquest model ha de ser un referent de lector i creador de sinèrgies en l’àmbit de la competència informacional.

Comentaris