La nostra biblio(R)evolució | L’Institut Tarragona (Tarragona)


La nostra biblio(r)evolució va començar al juny de 2017, quan el claustre de professors va manifestar la seva voluntat de visibilitzar la lectura i els llibres al nostre centre.

Va ser un reconeixement públic de la importància de la comprensió lectora i del gust per la lectura en el camí d’aprenentatge acadèmic, de socialització i de creixement integral del nostre alumnat.
La nostra biblioteca va ser renovada físicament l’estiu del 2016. L’equip directiu havia optat per dignificar un espai que passava desapercebut per tothom tot i estar al mig del centre. Era el preludi de la seva renaixença. Durant el curs 16-17 ja hi havia dues professores amb horari lectiu dedicat a la BE. Aleshores ens vam adonar que necessitàvem formació en gestió de la BE i del catàleg ePèrgam si volíem dinamitzar la biblioteca d’una manera endreçada i sistemàtica.


Aquesta formació la vam realitzar durant el curs 2017-2018 nou professores del centre a través d’un curs de PFZ del Departament d’Ensenyament. Gràcies a aquest curs vam conèixer la crida a la participació a la #Biblio(r)evolució de la Fundació Jaume Bofill i ens hi vam engrescar de seguida.
En el nostre camí biblio(r)evolucionari, el primer que vam fer va ser mirar d’on partíem (diagnosi) i somiar on volíem anar. 
Un cop feta l’avaluació dels recursos i de les activitats de la biblioteca, ens vam adonar que el que necessitava el nostre institut era que la seva biblioteca despertés i comencés a bombejar de nou per convertir-se en el cor de la vida acadèmica i cultural del centre.
Per això, els reptes consensuats van ser:
- Millorar la col·lecció i els seus usos.
- Comprometre’s (els departaments didàctics) a usar la biblioteca per millorar el rendiment acadèmic.
 -Convertir la biblioteca en un espai d’experiències que fomentessin la creativitat i l’autoaprenentatge.

Un equip impulsor format per tots els sectors de la comunitat educativa de l’Institut Tarragona i una mentora de la Biblioteca pública de Tarragona, a més d’altres suports, complicitats i col·laboracions directes de diversos membres del claustre, de tot l’equip directiu, de l’alumnat de 1r a 4t d’ESO, del PAS, del Departament d’Ensenyament (a través de la formació en ePèrgam), de la Biblioteca Pública de Tarragona, de l’Oficina Jove del Tarragonès,
 de la Fundació Jaume Bofill i d’altres centres que participaven en la crida a través del twitter, va provocar la materialització dels nostres somnis a través d’accions directes com:
La creació de clubs de lectura
- Participació activa en les nostres xarxes socials

- Audiobooks
- Creació dels racons de les famílies i del professorat a la biblioteca

- Renovació del fons bibliogràfic
- Participació de l’alumnat en la dinamització de la 
biblioteca
- Elaboració d’arxius audiovisuals per difondre la biblioteca del centre...
Una 
llarga llista d’activitats que no paren! VISCA LA BIBLIO(R)EVOLUCIÓ!
M.Carme Masip Porqueres, 
professora i coordinadora de la BibliotecaComentaris