Creu de Sant Jordi FMRPC

Creus de Sant Jordi 2019 

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)


Fa uns 23 anys un grup d’engrescades mestres i professores, amb el suport de l’Amic de Paper, vam voler unir-nos per donar a conèixer la importància de la biblioteca escolar a l’hora de promoure un canvi en la metodologia de treball als centres. La profunditat del nou paradigma que l’entrada del món digital ens oferia, ja es percebia; transformava la societat i, com és evident, l’educació.

Convençudes que calia contribuir-hi, col·laborar-hi, vam anar construint una xarxa de professionals que potenciaven la biblioteca de la seva escola i del seu institut. La primera finalitat era i, encara és, unir i intercanviar les seves experiències i sabers per reivindicar la importància de la biblioteca d’un centre.

D’aquesta manera es va crear el GRUP BIBLIOMÈDIA que es va vincular a la Federació de MRPC com a àmbit de treball per a “les biblioteques – mediateques” dels centres educatius. Des del primer moment, la Federació ens va donar suport institucional, legal i d’infraestructura, un espai pel funcionament del grup.

Així, doncs, ens sentim molt satisfetes de formar part de la Federació, d’aquest grup de grups que cerca constantment millorar l’educació i que acaba de rebre una Creu de Sant Jordi, com a reconeixement al treball i a la trajectòria segons l’escrit que us fem arribar a continuació: 

“En reconeixement als més de trenta anys d’encomiable tasca d’aquesta federació educativa, que ha sabut bastir un espai de pensament, reflexió, formació i cooperació per a totes aquelles persones que treballen per la millora de la qualitat de l’educació a Catalunya.
L’intercanvi d’iniciatives i experiències pedagògiques, l’assessorament i el servei a tots els moviments federats, o l’elaboració d’alternatives i propostes de millora de qualsevol aspecte del sistema educatiu han convertit a la Federació en un referent indiscutible de la comunitat educativa del nostre país”.Amb aquest text volem felicitar a la Federació públicament, a tots els seus moviments i àmbits, i als i les professionals que formen el gran grup de Bibliomèdia ,“per la part que ens toca”... I, en particular,
agrair a
Silvia Solé i Rosell que ha estat el pal de paller de la coordinació de Bibliomèdia
 durant molt temps i ha fet un excel·lent lligam amb la Federació.

Moltes gràcies i com solem acomiadar-nos sovint:
Una biblioabraçada ben forta.

Comentaris