Comunicat de BBM en resposta al Departament d'Educació

En relació a l’article “Caiguda dràstica de les biblioteques escolars a tot Catalunya” publicat al Diari Ara el 04/12/2021, volem expressar el següent.

Assistim amb perplexitat al fet de que les declaracions del Departament no van signades. Això ens preocupa com a entitat interessada en les biblioteques escolars, però també com a ciutadans/nes. Novament veiem falta de transparència al voltant de les biblioteques escolars al nostre país. Aquest cop en forma de declaracions anònimes.

En resposta al següent fragment:
El departament d'Educació explica que "les noves orientacions pedagògiques fan que molts centres treballin la lectura des d'espais diferents, com racons de lectura als passadissos i bibliocarros"

Per al·lusions, com a membres de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, volem negar la major. La desaparició de les biblioteques escolars no està motivada per la renovació pedagògica sinó per una clara manca de voluntat i priorització política que comporta una manca dels recursos humans i tècnics necessaris. 

Com a Grup Bibliomèdia, pensem que això és una conseqüència de reivindicacions ignorades i que el nostre grup fa anys reivindica com:

1. La creació per part del Govern d’un pla estratègic de biblioteques escolars a Catalunya
2. La creació de la figura estructural del bibliotecària/i escolar
3. La creació d’un pressupost específic per a cada centre per a la implementació i manteniment de la biblioteca escolar
4. La creació d’una matèria troncal en la formació de magisteri sobre el model actual de biblioteca escolar que aconsellen els documents internacionals


Com ja expressavem a l’article, el nostre parer és que les biblioteques escolars estan desapareixent per la impossibilitat de mantenir una biblioteca escolar sense recursos humans i econòmics específics i l’alta rotació dels primers, en una gran majoria de casos.

Com a Grup Bibliomèdia pensem que les biblioteques escolars són claus en la renovació pedagògica. Un clar exemple, citat al mateix article, és el de Galícia. 


Des de Bibliomèdia pensem que la biblioteca escolar ocupa un lloc principal i primordial en la renovació pedagògica al ser una infraestructura crítica en l’aprenentatge i millora de la competència lectora, però també i com oblida el Departament a les seves declaracions, la competència informacional, digital, mediàtica, científica, noves alfabetitzacions, ciutadania, personalització dels aprenentatges, treball per projectes, agent per l’equitat, formació i atenció al professorat i un llarg etcètera.

Equip Bibliomèdia
Comentaris